TÜBİTAK Destekleri

TÜBİTAK Destekleri

TÜBİTAK, küçük ve orta boy işletmelerin yani KOBİ’lerin AR-GE(Araştırma ve Geliştirme) proje çalışmalarını hibe yoluyla teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Bir sene içerisinde TÜBİTAK tarafından şirketlere verilen toplam AR-GE Proje desteğinin miktarı Türkiye genelinde ortalama 350 Milyon TL’dir. TÜBİTAK’ın 1 sene içinde içinde vermiş olduğu desteklerin miktarını ve sayısını öğrenmek için lütfen tıklayınız.

Şirketiniz için daha fazla gelir ve kar elde etmenin yolu daha nitelikli ve kaliteli ürün ve süreç geliştirmektir. Bu faaliyetler için gerekli finansmanı bu destek programıyla sağlanmaktadır. Şirketler neden AR-GE yapmalı ve Niye ARGE’ ye ihtiyaçları var öğrenmek için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Desteklenen AR-GE Proje Harcamaları:

 • Personel giderleri (Hâlihazırda çalışan ve/veya yeni alınacak personel ve firma ortakları)
 • Laboratuvar ve kalite kontrol için test aleti, teçhizat ve ölçüm cihazı alım giderleri
 • Malzeme giderleri; TÜBİTAK 1507 - KOBİ ArGe Projeleri Destekleme Programı kapsamında Geliştirilecek ürünün hammadde ve bileşen giderleri
 • Ürün denemesi için kullanılacak sarf malzemesi giderleri
 • Bilgisayar ve Sunucu giderleri
 • Teknik Yazılım alımları ( Çizim, CAD,  modelleme, tasarım, simülasyon ve analiz yazılımları)
 • Seyahat giderleri
 • Teknik Ar-Ge Danışmanlık hizmeti giderleri
 • Prototip imalatı için firma dışından yapılan diğer hizmet ve işçilik alım giderleri
 • Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşlarına yaptırılan ürün analizi ve laboratuvar giderleri
 • Yeminli Mali Müşavirlik ( YMM ) Alım Giderleri ve Proje Danışmanlık Giderleri

Desteklenen Ar-Ge Aşamaları

 • Kavram Geliştirme (Araştırma)
 • Fizibilite Çalışmaları
 • Laboratuvar Çalışmaları
 • Tasarım Çalışmaları
 • Prototip üretimi/ Geliştirme Çalışmaları
 • Pilot tesisin kurulması ( TÜBİTAK 1507 - KOBİ Ar - Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında )
 • Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması

TEYDEB Hibe desteklerinin yanı sıra ayrıca vergi konusunda da çok ciddi avantajlar elde edilmektedir: 5746 sayılı, AR-GE kanunu ile TÜBİTAK tarafından onaylanan projelerin toplam bedeli kurumlar vergisi matrahından düşülebilmektedir. Diğer vergisel avantajları öğrenmek için tıklayınız.

Aşağıda ki faaliyetlerden herhangi birini yapıyorsanız veya yapmayı planlıyorsanız bu destekten proje hazırlayıp PRODİS Sistemi üzerinden faydalana bilirsiniz demektir.

 • Dünyada var olan, Türkiye’ye ithal edilen ve Türkiye’de üretilmeyen bir ürünü, kendi kaynaklarınızla geliştirerek prototip olarak üretmek
 • Mevcut ürününüzün kalitesini arttırmak,
 • Yeni ürün geliştirmek,
 • Mevcut üretiminizde ve ürününüzün üretim maliyetini düşürme çalışmaları yapmak,
 • Üretim süreçlerinizde geliştirme yapmak (otomasyon projeleri gibi),
 • Türkiye’de yerli olarak bulunmayan yazılım geliştirmek faaliyetlerinden herhangi birini yapıyorsanız veya yapacaksanız destek alabilirsiniz demektir.