DANIŞMANLIK

TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETİ

Tarımsal yayım ve danışmanlık çalışmaları, kalkınma süreci içerisindeki kırsal toplumların kalkınmalarında olduğu kadar, topyekûn tarım sektörünün gelişmesinde ve olağanüstü durumların yarattığı koşullar ile mücadelede vazgeçilmez bir unsurdur.

 

Tarım, ekonomiye dayalı bir sektör olmasından dolayı kalite, standart, verimlilik, sermaye, rekabet, pazar, sürdürülebilirlik gibi iktisadi kavramlarla yakından ilişkilidir. Gelişmekte olan ülkelerde özellikle tarım sektörü ekonomik gelişmenin sağlanmasında önemli görevler üstlenmektedir.  Tarım sektörünün gelişimi ise, dünya üzerinde değişimlerin doğru okunması, sektörün yerel ve global ihtiyaçlara göre konumlandırılması, yönlendirmesi,  nihayetinde mahalli ve evrensel araştırma bulgularıyla elde edilen teknolojik yeniliklerin üreticiler tarafından kullanılmaya başlaması ile mümkün olmaktadır. Tüm dünyada etkili olan pandemi sürecinde de görüldü ki üretebilir ve kendine yetebilir olmak hayati önem taşımaktadır. Bu sebeple olağanüstü durumlarda üreticinin davranışlarını değerlendirmek ve yönlendirmek, değişen şartlara hızlı adaptasyonunu sağlamak için yayım ve danışmanlık servisleri temel ihtiyaçtır. Tarımsal yayım ve danışmanlık çalışmaları, kalkınma süreci içerisindeki kırsal toplumların kalkınmalarında olduğu kadar, topyekûn tarım sektörünün gelişmesinde ve olağanüstü durumların yarattığı koşullar ile mücadelede vazgeçilmez bir unsurdur. Nasıl ki bilgi toplumunun yolu eğitimden geçiyor ise  etkin, işlevsel ve verimli bir tarımın yolu da tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesinden geçmektedir.