TKDK (IPARD) Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

TKDK (IPARD) Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

Ekonomimizin temelini oluşturan KOBİ’ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Tarım ve Hayvancılığın ekonomik ve sosyal kalkınmasında önemli rol oynar

Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ’ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Tarım ve Hayvancılığın ekonomik ve sosyal kalkınmasında önemli bir rol üstlenmektedir. İllerin kalkınması öncelikle bölgedeki KOBİ’lerin geliştirilmesi ve rekabetçi bir yapıya kavuşturulmasıyla mümkündür. Bununla birlikte bölgedeki işletmelerin neredeyse tamamının KOBİ statüsünde olması Danışmanlığımızı KOBİ’ler ve girişimciler için daha fazla çalışma yapmaya teşvik etmektedir.

ADDMİX, yürütmüş olduğu araştırma, analiz, eğitim, seminer ve mali destek programları ile tüm illerde KOBİ’lerin ürün çeşitliliklerinin, yeni teknoloji kullanımlarının, istihdam sayılarının ve rekabetçiliklerinin artmasını bununla birlikte markalaşmalarını ve yeni pazarlara açılmalarını hedeflemektedir. Bu hedeflere ulaşılması amacıyla Firmamız hibe olarak sağlamış olduğu destekler sadece örnek işletmeler ve uygulamalar oluşturmaya yöneliktir. Bölgemizdeki KOBİ’lerin gelişimi için Ajans desteklerinin yanı sıra diğer desteklerden de daha fazla yararlanılması gerekmektedir.

Ülkemizde birçok kurum ve kuruluş tarafından KOBİ’lere çeşitli destekler sunulmakta olup genelde yatırımcılar maalesef sunulan bu destekler ve teşvikler hakkında yeterince bilgi sahibi değildir.