Hukuk

Hukuk

Konusunda uzman avukatlarımız yönetiminde öncelikle Tarım hukuku olmak üzere tüm hukuksal sorunlarınıza danışmanlık sağlıyoruz.

Tarım Hukuku

Tarım hukukunu bir hukuk disiplini olarak ortaya koymak ve kamuoyuna tanıtmak, üreticilerden nihai tüketicilere kadar tüm tarım sektör paydaşlarına tarım hukukunun önemini ve sektöre etkilerini aktarmak, Tüketicilerin ve kamunun hak ve menfaatlerinin korunması için her türlü hukuki adımları atmak amaçlamaktadır.

  • T.C Anayasasında Tarımla İlgili Hükümler
  • T.C. Medeni Kanununda Tarımla İlgili Hükümler
  • Sular Hukuku
  • Mer’a Hukuku
  • Toplulaştırma
  • Arazi değerlendirme
  • Miras Hukuku
  • Orman Hukuku
  • Tarım İşçileri Çalışma Hukuku
  • Kooperatiflerle ilgili Kanunlar

Genel Hukuk

Çeşitli alanlarda faaliyet gösteren müvekkillerinin her alanda ihtiyaç duyacağı hukuki yardımlara cevap verebilmek amacıyla, kamu hukuku ve özel hukukun hemen her alanında bilgi ve birikime sahip olmakla birlikte, özellikle, iş ve sosyal güvenlik hukuku, imar hukuku, belediye mevzuatı, idare hukuku, kamulaştırma mevzuatı ve uygulamaları, ticarî ihtilaf ve uygulamalar, aile hukuku, vergi hukuku, fikri mülkiyet hukuku ve icra işlemleri konularında yoğun olarak çalışmaktadır.

Hizmetlerimiz uzmanlık alanlarına göre oluşturulmuş birimler aracılığı ile hizmet vermektedir. Temel birimler; dava takip birimi, hukuki danışmanlık birimi, sözleşme ve hukuki metinler birimi, fikri mülkiyet birimi, icra takibi birimi ve arabuluculuk birimi şeklinde sıralanmaktadır.