Misyon & Vizyon

Misyon & Vizyon

Verdiği hizmetlerin müşterileri için gerçek iş sonuçlarına ve kazançlara dönüşmesini sağlamak ADDMİX’in temel ilkesidir.

Hizmet verdiği konularda sınanmış, doğrulanmış “işlevsel bilgi”, birikim ve deneyime sahip uzman bir kuruluştur. Deneyimlerini uygulayıcı, yönetici ve danışman olarak yer aldıkları ulusal alanda mesleki uzmanlığı ile başarılı uygulamalardan kazanmış, yetkinliklerini hizmetleriyle kanıtlamış insan kaynaklarına sahiptir.

ADDMİX hizmetlerini gerçekleştirirken şu ilkeleri her zaman ön planda tutar:

 • Güven/Güvenilirlik
 • Gerçeklere Bağlılık (Gerçekçilik)
 • Yetkinlik
 • İşlevsel Bilgi
 • Disiplin
 • Sonuç Odaklılık ve Sonuçlarla Doğrulama
 • Karşılıklı Kazanma ve Çözüm Ortaklığı

ADDMİX proje verimliliğini artırmak, müşterilerinin memnuniyetini sağlamak ve dolayısıyla proje sonuçlarını pozitif hale getirmek için;

 • Mevcut süreçlerin analiz edilmesi
 • Kilit ve Kritik Süreçlerin belirlenmesi
 • Bu süreçlerin yeniden yapılandırılması ve haritalanması
 • Proje unsurlarının birbirleriyle ilişkilerinin ve etkileşimlerinin, en yüksek performans düzeyini sağlayacak şekilde kurulması ve çalıştırılması
 • Birimlerin/bölümlerin/fonksiyonların süreçlerin etrafında organize edilmesi
 • Süreç yönetiminin gerçekleşmesini sağlayacak yönetim ve planlama yazılımlarının geliştirilmesi ve devreye alınması
 • Çalışanların süreç odaklı düşünmesini sağlayacak şekilde değişim yönetimi konularında engin birikimi, deneyimi ve etkin süreç yönetimi

araçları ile hizmet vermektedir.