KIRKLARELİ DSYB

BİTKİSEL ATIKLARIN BERTARAF EDİLEREK HAYVANSAL GIDAYA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

Proje Özeti: Gelişen nüfus artışı ve sanayileşme sürecinin sonucu olarak da üretilen atık miktarı çok hızlı bir biçimde artmıştır. Özellikle kentsel atıkların yerleşim alanlarından nasıl uzaklaştırılacağı önemli bir sorun haline gelmiştir. İnsanların yoğun olarak yaşadığı yerleşim birimlerine yakın olan bölgelerde atıkların düzensiz depolanması metan gazı kaynaklı patlamalara yol açmıştır. Düzensiz depolama görüntü kirliliği ve çevre kirliliğine sebep olmaktadır. Atıklardan kaynaklı ortaya çıkan çevre kirlenmesi problemi üzerinde daha çok durulmasını gerekmektedir. Bunun sonucu olarak hükümetler ve yerel yönetimler sürdürülebilir atık yönetimi politikaları geliştirmektedirler.

Sürdürülebilir atık yönetimini sağlayabilmek için sisteminin her bir elemanının çevresel ve ekonomik yüklerini irdelemek ve bu mekanizmayı sürekli olarak işletmek gereklidir. En ekonomik ve işletme maliyeti en düşük olan atık yönetimi sistemi en az atığın üretildiği sistemdir.

Bitkisel atıklar yapısal olarak değerli atıklardır. Bu atıkların değerlendirildiği kompostlaştırma sistemi ile verimli gübre elde edilmektedir. Bunun yanı sıra henüz Türkiye’ de yeterince bilinmese de yem endüstrisinde, hammadde olarak doğal atıkları kullanılması söz konusudur.

Bu projede bitkisel atıkların hayvan yem rasyonuna katılması hedeflenmektedir