Güncel Tebliğler

TAGEM

TAGEM

https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Haber/620/Ar-Ge-Destek-Programi-17-Proje-Cagrisi-_son-Basvuru-Tarihi-08-Ekim-2021_

KKYDP 15. ETAP

KKYDP 15. ETAP

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/24)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBL