S.S SEFERİHİSAR KENEVİR YETİŞTİRİCİLERİ ÜRETİM ve PAZARLAMA KOOPERATİFİ

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160929-3.htm